Herrgården

Parkens vackra herrgård stod färdigbyggd 1916. Den kan bokas för konferens, fest och locations för foto och film.

Hågelbyparkens huvudbyggnad är en elegant herrgård i klassicistisk stil, byggd år 1915–1917. Den är ritad av Hjalmar Cederström & Uno Berg Arkitektbyrå i Stockholm. Byggnadens stomme är i tegel men mycket av utsmyckningarna är i betong.

Lars Magnus Ericsson bodde i huvudbyggnaden och han valde själv ut platsen. Det sägs att han först lät tillverka ett trätorn som flyttades runt på gården, för att från tornets topp kunna välja ut platsen med den bästa utsikten. Till slut bestämde han sig för att bygga huvudbyggnaden mellan de två gravkullarna från vikingatiden.

Tidigare har det bedrivits ett värdshus i herrgården, nu används den främst för konferens och fest. Det går även att boka herrgården som location för foto- och filminspelningar.

Upptäck mer