Herrgården

Parkens vackra herrgård stod färdigbyggd 1916. Just nu är den endast öppen för konferens samt locations för foto och film.

På grund av coronapandemin är det just nu begränsat antal gäster i våra lokaler. Vi hjälper dig med anpassningar, hör gärna av dig för mer information.

Hågelbyparkens huvudbyggnad är en elegant herrgård i klassicistisk stil, byggd år 1915–1917. Den är ritad av Hjalmar Cederström & Uno Berg Arkitektbyrå i Stockholm. Byggnadens stomme är i tegel men mycket av utsmyckningarna är i betong.

Lars Magnus Ericsson bodde i huvudbyggnaden och han valde själv ut platsen. Det sägs att han först lät tillverka ett trätorn som flyttades runt på gården, för att från tornets topp kunna välja ut platsen med den bästa utsikten. Till slut bestämde han sig för att bygga huvudbyggnaden mellan de två gravkullarna från vikingatiden.

Kontakt

info@hagelby.se

Upptäck mer