Hågelby Herrgård

Parkens stora herrgård är en utmärkt plats för konferens, ceremonier och festligheter, stora som små. Tillsammans skapar vi en minnesvärd dag.

Vi erbjuder

Det går även att boka Hågelby Herrgård som location för foto- och filminspelningar.

Mat i Hågelby Herrgård

I dagsläget har vi ingen öppen matservering eller restaurang i herrgården. I parken finns Café Anna Giertz som serverar lunch och fika varje dag, välkommen.

Tidigare har det bedrivits ett värdshus i herrgården, just nu används den endast för bokade arrangemang.

Kort historik

Hågelbyparkens huvudbyggnad är en elegant herrgård i klassicistisk stil, byggd år 1915–1917. Den är ritad av Hjalmar Cederström & Uno Berg Arkitektbyrå i Stockholm. Byggnadens stomme är i tegel men mycket av utsmyckningarna är i betong.

Lars Magnus Ericsson valde platsen med bäst utsikt!

1906 köpte telefonfabrikören och uppfinnaren Lars Magnus Ericsson och hans fru Hilda gården Hågelby och tillsammans skapade de ett modernt jordbruk.

Det sägs att Lars Magnus först lät tillverka ett trätorn som flyttades runt på gården, för att från tornets topp kunna välja ut platsen med bäst utsikt. Till slut bestämde han sig för att bygga huvudbyggnaden, herrgården, mellan de två gravkullarna från vikingatiden.