Tillgänglig webbplats

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats och strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med nivå xxxxxxxxx

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Bristande förenlighet med lagkraven:

  • Punkt ett
  • Punkt två

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självgranskning av det redaktionella innehållet på webbplatsen. Hågelbyparkens utvecklare xx xxx har gjort en teknisk granskning av tillgängligheten på webbplatsen.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning ›

Synpunkter

Kontakta oss gärna på info@hagelby.se om du upptäcker något som kan utvecklas eller förbättras, så ska vi försöka rätta till det så snart vi kan.