Hållbarhet

Hågelbyparkens hållbarhetsarbete genomsyras av samarbete, kretslopp och tydligt ledarskap.

Hållbarhet är ett ledord för Hågelbyparken – det gäller såväl människor, miljö och natur som ekonomi. Vi tänker hållbarhet i så många situationer som möjligt.

Vi vattnar parkens rabatter och planteringar med sjövatten.

Som en del i vårt arbete med Agenda 2030 och de 17 globala målen har vi valt ut flera mål som vi fördjupar oss i. Dessa är kopplade till olika aktiviteter i parken, till exempel Ekorrstigen som till största del är tillverkat av återbrukat material.

Arbete och kretslopp

Genom samarbete med olika aktörer i parken skapar vi kretslopp för att jobba så hållbart som möjligt.

Exempel:

  • Vi vattnar parkens rabatter och planteringar med sjövatten.
  • Vi renoverade parkens automatbevattningssystemet under 2020, det sparar både vatten och minskar vår arbetsbelastning.
  • Automatspolande kranar på allmänna toaletter.
  • Vi tar hand om allt trädgårdsavfall, den största delen går till kompostering.
  • Daglig Verksamhet på Företag, Hågelbygruppen tillverkar ved av de träd som fälls i parken.
  • Vi lämnar julgranar och grenar till djuren hos Hågelby 4H-gård, som gärna äter på dessa.
  • Visst restavfall från café och restaurang går till djuren hos Hågelby 4H-gård.
  • Vi serverar ekologiskt kaffe på våra caféer och restauranger.
  • Källsortering av allt vårt eget avfall, även kemikalier. Just nu pågår en förstudie där vi tittar på hur även besökare ska kunna källsortera.
  • Vår tjänstebil går på biogas.
Insektshotell skapat av Daglig Verksamhet på Företag, Hågelbygruppen.

Perenna blommor och växter

För en hållbar trädgård och park har vi en pågående omställning till fler perenna blommor och växter. Det är bättre för miljön med fleråriga växter och blommor än med ettåriga växter, som sommarblommor. De behöver odlas upp varje år vilket kräver mer av våra naturresurser och även vår egen arbetskraft. Förutom detta stärker perenner även den biologiska mångfalden och skapar boplatser för exempelvis insekter och smådjur. Därför arbetar vi löpande med att utveckla parken och öka den biologiska mångfalden.

Vi tar hand om det vi har, renoverar, återanvänder och förlänger livslängden istället för att köpa nytt.

Inom Upplev Botkyrka ingår de tre verksamheterna: Hågelbyparken, Lida friluftsgård och Subtopia. Vi lånar ofta av varandra istället för att köpa in redskap till varje plats. Till exempel lånar vi i Hågelbyparken en flismaskin från Lida när vi behöver göra flis av klippta grenar och kvistar.

Tips

Har du fler tips på hur vi i Hågelbyparken kan bidra till bättre hållbarhet? Tipsa oss gärna på info@hagelby.se

Upptäck mer