Ursäkta stöket, renovering pågår!

Nu renoverar Botkyrka kommun flera av parkens byggnader.

Hågelbyparkens kulturhistoriska byggnader och utemiljö ägs av Botkyrka kommun. Under 2022-2023 gjordes flera renoveringar och förbättringar för att bevara byggnaderna och för att du som besökare ska kunna fortsätta njuta av parken.

Under renoveringen kommer vi spärra av delar i parken för att det ska vara säkert för allmänheten.

Under 2024 fortsätter upprustningen av Hågelbyparken. Trädgårdmästarbostaden står på tur, här ska fasad-, dörr- och fönsterrenovering utföras, och trappan förstärkas. Arbeten startar i mars och pågår fram till sommaren 2024.

Entreprenör: SBG Byggen AB

Parkering

Vi uppmanar alla besökare att parkera på stora besöksparkeringen vid huvudentrén. Entreprenörer kommer utföra rivningsarbeten vilket innebär ökad trafik till och från området.

Du som besökare ska kunna fortsätta njuta av parken, trots renovering!

Vi kommer fortsätta ha aktiviteter, konferenser, matservering, evenemang och annat kul under tiden. Ibland kommer det bli lite annorlunda och inte som vanligt, men vi hoppas på förståelse.

Vi renoverar för att ta hand om de historiska byggnaderna och för att skapa en trevlig miljö för dig som besökare.

Frågor och svar

Varför renoverar Botkyrka kommun i Hågelbyparken?

Byggnaderna i Hågelbyparken uppfördes för över hundra år sedan av Lars Magnus och Hilda Ericsson. Det är ett historiskt och kulturellt arv som Botkyrka kommun vill ta hand om. Det är också viktigt att det är säkert och tryggt att besöka parken.

Utöver att bevara byggnaderna och göra parken säker att besöka, passar kommunen på att bygga fler och mer tillgängliga toaletter.

Vilka har deltagit och satt ramen för projektet?

Det är ett tätt samarbete mellan Botkyrka kommun och Länsstyrelsen Stockhom som bevakar kulturarvet i Hågelbyparken. Inblandade dicipliner är bland annat arkeologer, antikvarier, biologer och geologer som har utfört förundersökningar och gjort bedömningar. Dessa har legat till underlag för hur projektet ska genomföras.

Varför river ni vissa byggnader?

Målet är att behålla originalutförande i möjligaste mån. Vi ska inte ändra byggnaderna på något vis, utan restaurerar varsamt för att göra de fina och säkra för våra besökare.

Experter har bedömt att orangeriet är i så dåligt skick att vi har beslutat att riva det helt. Men även här bevarar vi originaldetaljer och bygger upp en exakt likadan ny byggnad. Vi kommer sedan montera tillbaka originaldetaljerna som till exempel armaturer, grindar och bågar.

I det stora hela rustar vi upp och fräschar till byggnader så de återfår sin forna glans igen.

Vilka delar kommer vara avspärrade under renoveringen?

Där det pågår renovering sätter vi upp stängsel, både för besökarna och arbetarna/entreprenörernas skull. Det finns skyltar och hänvisningar för att hjälpa dig som besökare att hitta rätt i parken under de pågående renoveringar.

När är renoveringen klar?

Etapp 2 färdigställdes under 2023. Etapp 3 beräknas vara färdigställt under sommaren 2024.

Är parkens verksamheter igång under byggtiden?

Målet är att hålla parken öppen som vanligt under byggtiden, med viss anpassning för att uppfylla god säkerhet. Café Anna Giertz, 4H-gården, lantboden och Hågelby Konst och hantverk har öppet som vanligt.

Kontaktperson

Maja Ceric
Projektledare, Botkyrka kommun
maja.ceric@botkyrka.se

Läs mer

www.botkyrka.se/hågelby hittar du aktuell information.

Mitt i Botkyrka/Salem: Hågelbys ansiktslyft går in i ny fas

www.botkyrka.se/nyheter: Viktiga kulturvärden värnas när upprustningen av Hågelbyparken fortsätter

Upptäck mer