Tillgänglighet

Vi i Hågelbyparken arbetar hela tiden med att skapa en park som är så tillgänglig som möjligt. Vårt mål är att alla ska kunna besöka parken på samma villkor.

Tillgänglighet i parken

Det flesta ytor i Hågelbyparken har bra framkomlighet. Vissa partier av de grusade gångarna har lösare grus och är därmed lite svåra att ta sig fram på.

Till Café Anna Giertz och Hågelby hus finns ramp för rullstol och barnvagn. Här finns även en toalett för rörelsehindrad med entrédörr som har automatisk dörröppnare.

Parkering för rörelsehindrad finns både vid Café Anna Café och vid huvudentrén, läs mer under Parkering.

Synpunkter

Kontakta oss gärna på info@hagelby.se om du upptäcker något som kan utvecklas eller förbättras, så ska vi försöka rätta till det så snart vi kan.

Du kan också lämna synpunkter på Botkyrka kommuns webbplats.

Synpunkter

Kontakta oss gärna på info@hagelby.se om du upptäcker något som kan utvecklas eller förbättras.

Upptäck mer