Upplev Botkyrka

Från och med 9 december 2019 ingår Hågelbyparken i det av Botkyrka Kommun helägda bolaget Upplev Botkyrka AB.

I bolaget ingår även det kreativa klustret Suptopia i Alby och friluftsområdet Lida friluftsgård i Tullinge.

Upplev Botkyrka AB har en styrelse bestående av 7 ledamöter inklusive ordförande, vice ordförande och 7 suppleanter, vilka utses av Botkyrka kommunfullmäktige.

Fakturaadress

Upplev Botkyrka AB/Hågelbyparken 
Kund-id PDC8081
FE 595
105 69 Stockholm

Organisationsnummer: 556767-7876

Kontakt

Krister Kalte
VD
krister.kalte@hagelby.se

Jenny Magnusson
Ekonomiansvarig
jenny.magnusson@hagelby.se

www.upplevbotkyrka.se

Upptäck mer