Trädgård och odling

Nuvarande Hågelbyparkens trädgårdshistoria startade i början av 1900-talet. Området byggdes för att bli en rationell jordbruksanläggning och här drevs stora fruktodlingar. Idag är parken både ett vackert rekreationsområde och en välbesökt familjepark.

Trädgården

Från grindöppningen vid huvudentrén leder en allé med lindar fram till Hågelby hus. Bakom byggnaden öppnas vyn upp mot sjön Aspen. Här finns en stor gräsmatta som kantas av raka grusgångar, låga häckar och lindar.

På sidorna om herrgården finns trädgårdsvillan i söder och Lillgården (idag parkkontor) i norr. Grusgången kantas av en nyplanterad idegranshäck och belysning.

Stockholms läns museum har på uppdrag av Botkyrka kommun gjort en kulturhistorisk värdering och klassificering av bebyggelsen inom Hågelby gård.

När Lars Magnus och Hilda Ericsson byggde nuvarande Hågelby var det för att bli en rationell jordbruksanläggning och här drev de även stora fruktodlingar. Överskottet sålde de ibland inne på Hötorget.

Bin och getingar sitter på den blåa blomman bolltistel
Vid nyplanteringar sätter vi ofta växter och blommor som pollinatörer gillar.

Köksträdgården

I anslutning till Café Anna Giertz odlar vi kryddväxter, vinbär och jordärtskocka som sedan kan användas i vår matlagning. Det kallar vi närproducerat!

Äppellund

Det har funntits stora fruktodlingar, med äpple, päron och plommon på Hågelby. Av dessa odlingar finns idag inte mycket kvar. Under senare år har vi återskapat en del av den miljön genom att plantera en liten äppellund på norra delen av den stora gräsmattan. Det är på samma plats där äppelodlingen en gång låg.

Här finns gamla sörmländska sorter. Sorterna som nu har funnit en plats här i Hågelbyparken är följande:

  • Arvidsäpple
  • Sparreholmsäpple
  • Hörningsholm
  • Stäringe Karin
  • Sörmlands kavill
  • Sörmlandsäpple
  • Fiholms Ribston
  • Åkerö fr. Gripsholm
  • Fågelsta
  • Kesäter
Se film

Stockholms läns museum har på uppdrag av Botkyrka kommun gjort en kulturhistorisk värdering och klassificering av bebyggelsen inom Hågelby gård.

Se filmen på Facebook
Upptäck mer