Pumphuset
Stallet och magasinet
Mur vid Brunnsparken
Orangeriet
Huvudbyggnaden
Ursäkta stöket!

Den andra etappen pågår under 2021-2023.