Pumphuset
Stallet och magasinet
Mur vid Brunnsparken
Orangeriet
Ursäkta stöket!

Den andra etappen startade 2021 och pågår under 2022/2023.