Hågelby 100 år – Artikel 1

Hågelby idag – en öppen park för ett öppet samhälle!

Del 1 av 8, skriven av Leif Magnusson

Hågelbyparken är sedan länge ett begrepp för många Botkyrkabor och Stockholmare. Resan som parken gjort har pågått under minst hundra år. 2017 passar därför parken på att fira och uppmärksamma det säregna projekt som telefabrikör Lars Magnus Ericsson startade när han köpte de gamla egendomarna och lät skapa det vi alla kan se och ta del av idag.

1917 blev den stora byggnaden klar. Mycket har ändrats under åren men byggnaderna är intakta liksom storleken på parken. Då var Hågelby en avancerad jordbruksanläggning. Vad är Hågelby idag?

Vi vill vara en levande park som är både grön, öppen året om och når alla olika åldrar med ett brett utbud.

Krister Kalte, VD för Hågelbyparken

Det innebär att Hågelbyparken vill fortsätta att utvecklas som mötesplats. Alla i Botkyrka ska ha behörighet att komma till parken är Kristers och bolagets tanke. Besökarantalet ökar stadigt. Mängden aktiviteter likaså.

Resan som kommunalt bolag och Folkpark började 1975 efter några års planeringsarbete med Botkyrka kommun, Folketshusföreningen och Bygdegårdsföreningen. Dessa tre bildade sedan ett aktiebolag som arbetade till 2005 då dagens helkommunala styrning övertog verksamheten med några små ändringar på vägen.

Hågelbyparken arbetar både med samhällsnyttig som kommersiell verksamhet. Den kommersiella delen står för 75 % av intäkterna och ger förutsättningar att arbeta med att utveckla parken som en mötesplats. Samhällsnyttan är viktig för Krister Kalte.

– Som mötesplats ska vi stödja människors välbefinnande och bidra till det goda och öppna samhället.

Stora ord men viktiga i en tid då många mänskliga möten behöver ske för att skapa tillit och hemkänsla i kommunen.

Sedan bolaget bildats har dansen vid dansbanan varit lite av ett identitetsskapande inslag i verksamheten. Åtskilliga reportage har skrivits sedan starten med de första danserna 1981, då på ett litet dansgolv, som snart blev för litet. Idag samlas man under en tältkupol, dock inte lika många som när dansen lockade som mest och det kunde komma 1200 för att dansa en vardagskväll. Då kunde också en sommar regna bort och de planerade intäkterna bli förluster i dansverksamheten. Den risken är liten idag.

Hågelbyparken är öppet 363 dagar om året. Inte många verksamheter klarar ett sådant program 2017.

Söndagen den 20 augusti tänker Hågelbyparken fira sina hundra år med AB Botkyrkabyggen som passar på att fylla 60 år. En mindre folkvandring förväntas komma. Många är inbjudna som på olika sätt har koppling till Hågelby; som gamla besökare, kommuninvånare, samarbetspartners eller nya invånare och boende i kommunen. Alla är välkomna och kanske slår Hågelbyparken publikrekord detta jubileumsår 2017. Mycket talar för det. Inte många hundraåringar ökar och vill expandera sig vid den åldern.

2017

Under 2017 firade Hågelbyparken 100 år. Då tog vi fram dessa artiklar om parken. Upptäck gärna alla åtta artiklar.

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8