Hågelby 100 år – Artikel 8

Hågelby idag – Framtiden är ljus – med eller utan marknaden!

Del 8 av 8, skriven av Leif Magnusson

”Allt vi sökte fanns i Hågelby!”, såg och sa familjen Lindgren, tidigare ägare av Gröna Lund, för tio år sedan. Idén att skapa en familjepark som skulle kunna integreras med den befintliga parken föddes därmed, men stannade av några år senare då miljöprövningen satte stopp för planerna.

 – Vi tog ny sats 2015 med en markanvisningstävling på 200 000 kvadratmeter utanför själva parken och även i befintlig park. I september 2015 utsågs förslaget med ett Ekotopia som vinnare i tävlingen, berättar Gabriel Melki, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i Botkyrka kommun. 

Inte heller denna tävling mynnade ut i ett framtidsprojekt som skulle expandera Hågelby. Pengar saknades när det kom till stunden för att förverkliga idéerna. Intresset att göra något som utvecklar platsen har varit stort men när marknaden har bjudits in med förslag har kravet på att förslagen inte ska innehålla några bostäder varit tydligt. I grunden handlar det om att hitta en finansiering som kan garantera framtidsprojekten utan att bostäder byggs i Hågelby.

 – Flera förslag föll bort av det skälet i markanvisningstävlingen. Vår strävan är att fortsätta utveckla Hågelby till en viktig mötesplats för botkyrkaborna. Vi vet att inte minst barnfamiljer uppskattar möjligheten att möta djur i parken, lekmöjligheterna och naturen.

Många frågor är kopplade till utvecklingen av Hågelby enligt Gabriel Melki. Det handlar om driftsformer, verksamhetsinriktning och idéer om innehåll. Vad som ska ske i kommunalt ägande och vad en marknad kan göra är kanske den centrala huvudlinjen i de beslut som kommer att tas framöver av politiken i Botkyrka.

Utan att föregripa det visionsarbete som ska starta 2018 för att ta Hågelby in i framtiden ställer vi frågan till Krister Kalte, VD för Hågelbyparken.

Vilka är hans och personalens idéer? Hur skulle de vilja se förändringar inom dagens befintliga park? Vad skulle de önska sig?

Krister är förberedd på frågan och tar fram några papper som berättar om övergripande planer och vad som faktiskt redan är på gång. Inriktningen att arbeta för att parken och anläggningen ska vara attraktiv året om är en utmaning.

– Tänk dig en öppen förskola här med parklek. Vi skulle också kunna ha plats för utbildningar i en attraktiv trädgårdsmiljö. Eller vara en miljö för arbetsrehabilitering med odling och trädgårdsskötsel.

Andra idéer på utbildningar skulle kunna utvecklas inom gastronomi, turism, natur, utomhuspedagogik – ja listan blir snabbt lång. Fantasin möter den infrastruktur som gjort Hågelby unik som plats.

Hågelby har flera hus som skulle kunna ges nytt innehåll. Lägenheter skulle kunna omvandlas till permanenta verksamhetslokaler för idéerna som tas fram.  En annan lokal skulle kunna bli Hågelby gårds brygghus med ekologiskt innehåll och lokal förankring. En annan tanke är att utveckla trädgården med vigselplats och tydligare förankring till sjön Aspen.

Hågelbys kulturmiljö är konstaterad unik. Trädgården skulle kunna kompletteras med ett större växthus.

Allt är inte satt i ett långt framtidsperspektiv. En del är redan på gång. Murar och fasader ska börja renoveras redan 2017. Nya skyltar, nya hyresgäster och några miljöanpassningar skapar en bättre ekonomi och miljö inför kommande steg.

Det saknas inte idéer men ovissheten finns där ändå. Hur mycket ska drivas av bolaget och vad ska entreprenörer driva i framtidens Hågelby. Det är en fråga för Botkyrkas politiker att besvara och den styrelse som är satt att driva bolaget.

Snart vet vi mer om det. Det vi vet med säkerhet är att Hågelby kommer fortsätta möta botkyrkabor på sin långsamma kulturhistoriska vandring mot nästa hundra år. Med eller utan marknadens inblandning.

2017

Under 2017 firade Hågelbyparken 100 år. Då tog vi fram dessa artiklar om parken. Upptäck gärna alla åtta artiklar.

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8